mua-re

Sunday, November 18, 2012

Liên thông ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN năm 2012

1. NGÀNH ĐÀO TẠO, SỐ LƯỢNG TUYỂN SINH:
Ngành đào tạo: Kế Toán,Tài chính - Ngân hàng
Số lượng tuyển: 200 sinh viên
2. ĐỐI TƯƠNG TUYỂN SINH:
Thí sinh đã tốt nghiệp Cao Đẳng
a. Thí sinh tốt nghiệp năm 2011 trở về trước (Kể cả tốt nghiệp loại TB, TB Khá).
b. Thí sinh tham gia dự thi phải tốt nghiệp đúng chuyên ngành dự thi hoặc tương đương.
c. Thí sinh vừa tốt nghiệp năm 2012
3. MÔN THI TUYỂN
Same post at gia24.com: Liên thông ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN năm 2012

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home