mua-re

Saturday, November 17, 2012

Parttime Job - Cần tuyển 10 CTV kinh doanh cho dự án của IDTHiện tại công ty IDT đang tập trung đầu tư vào các dự án thuộc hai mảng chính là đào tạo, công nghệ và bất động sản:

Mảng đào tạo và công nghệ 1. Mạng cộng đồng www.truongxua.vn. 2.Trò chơi giáo dục trực tuyến Egame. 3. Viện Đào tạo và Tư vấn Phát triển Tổ chức APEX. 4. Mạng cộng đồng Học làm giàu 5. Dự án Thành phố thịnh vượng6. Dự án Money Rain 7. Đại học
Same post at gia24.com: Parttime Job - Cần tuyển 10 CTV kinh doanh cho dự án của IDT

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home