mua-re

Friday, May 24, 2013

NHẬN LÀM KẾ TOÁN NGOÀI GIỜ, CHI PHÍ HỢP LÝ.

NHẬN LÀM KẾ TOÁN NGOÀI GIỜ, CHI PHÍ HỢP LÝ. Thanh Vy, nữ, chuyên nhận làm báo cáo thuế, lập các loại sổ sách kế toán, lập quyết toán thuế, báo cáo tài chính trọn gói cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Chi phí hợp lý. Xin liên hệ : 0120.869.8586 (Vy).
Same post at gia24.com: NHẬN LÀM KẾ TOÁN NGOÀI GIỜ, CHI PHÍ HỢP LÝ.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home