mua-re

Tuesday, April 9, 2013

Sửa máy tính

Dịch vụ sửa chữa máy vi tính và cài đặt máy vi tính: Cài đặt Windows XP /Windows Vista /Windows 7 , các trình điều khiển, phần mềm ứng dụng theo yêu cầu của Khách Hàng cho máy Desktop Cài đặt hệ điều hành ,driver và các phần mềm cơ bản dành cho máy Laptop -Windows XP /Windows Vista /Windows 7 (IE ,Firefox ,Google Chrome ,Yahoo Messenger) Sửa hoặc cài đặt các phần mềm ứng dụng : MS Office 2003 ,2007, Font tiếng Việt ,bộ gõ tiếng Việt, Photoshop, Autocard, Multimedia….. Cài đặt các driver
Same post at gia24.com: Sửa máy tính

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home