mua-re

Monday, April 8, 2013

Lô viettel 096 mới về, toàn hàng đẹp giá rẻ, anh em nhanh chọn không hết!!!!

Liên Hệ: 0966 483 666 (nhận làm sim SV quá tuổi= 200K) 0967.222.677==700K 0967.515.505==600K 0967.423.123==600K 09.6789.8773==500K 0962.242.202==600K 0969.468.286==700K 0966.11.88.47==650K 0962.73.73.75==700K 0966.136.169==700K 0962.047.074==700K 0963.483.488==700K 0978.53.4747==1200K 0966.50.10.50==700K 0962.202.262==700K 0966.313.343==700K 0977 95 9494==900K 0983 2222 41==900K 0968 86 41 86==900K 0964 679 079==900K 0964 777 244==650K 0966 193 493==700K 0968 59 00 95==600K 0932.6666.48==1100
Same post at gia24.com: Lô viettel 096 mới về, toàn hàng đẹp giá rẻ, anh em nhanh chọn không hết!!!!

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home