mua-re

Saturday, April 6, 2013

Cho Thuê Cửa Hàng Mặt Phố Mai Hắc Đế

Cho Thuê Cửa Hàng Mặt Phố Mai Hắc Đế: DT 40m2, giá 17 triệu (chi tiết), Cho Thuê Nhà Mặt Phố Bát Sứ: TDT 40m2, giá 14 triệu (chi tiết), Cho Thuê Cửa Hàng Mặt Phố Hàng Chiếu: DT 20m2, giá 12 triệu (chi tiết), Cho Thuê Nhà Mặt Phố Xã Đàn: TDT 150m2, giá 38 triệu (chi tiết), Cho Thuê Nhà Mặt Phố Thái Hà: TDT 45m2, giá 19 triệu (chi tiết), Cho Thuê Cửa Hàng Mặt Phố Kim Mã: DT 20m2, giá 16 triệu (chi tiết), Cho Thuê Cửa Hàng Mặt Phố Lý Quốc Sư: DT 45m2, giá 30 triệu (chi tiết), Cho Thuê Cửa Hàn
Same post at gia24.com: Cho Thuê Cửa Hàng Mặt Phố Mai Hắc Đế

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home