mua-re

Friday, April 12, 2013

Bơm chìm giếng khoan pentax 4s24-10/2.2kw

Phóng lớn * Sản phẩm thông số : 1. Bơm chìm giếng khoan 4" hiệu Pentax - Italy - Vật liệu: Inox - Cánh bơm: Nhựa - Phớt bơm : Vành làm kín cơ khí - Lưu lượng ( Q) : 1.2 -24m3/h - Cột áp ( H) : 5 -300m - Công suất : 1,1 – 7,5kw/220V/380V 2. Bơm chìm giếng khoan 6" hiệu Pentax - Italy - Vật liệu: Inox - Cánh bơm: Inox -Nhựa - Phớt bơm : Vành làm kín cơ khí - Lưu lượng ( Q) : 4.8 - 66m3/h - Cột áp ( H) : 5 - 450m - Công suất : 4 - 22kw/220V/380V BƠM CHÌM GIẾNG KHOAN PENTAX 4S10-7 CÔNG SUẤT 0.75KW
Same post at gia24.com: Bơm chìm giếng khoan pentax 4s24-10/2.2kw

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home