mua-re

Monday, April 15, 2013

BÁN === SIM số đẹp giá rẻ : 01.666666.581.

- SIM "01.666666.581" : 1,5 triệu đồng. - TK 50.000, SIM mới nguyên KIT chưa sử dụng.- Ai có nhu cầu xin liên hệ : 01234.555777 (Quận 1, T.P HCM). - Đăng tin : 16 tháng 04 năm 2013.
Same post at gia24.com: BÁN === SIM số đẹp giá rẻ : 01.666666.581.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home