mua-re

Monday, January 14, 2013

Thanh lí một vài cây vườn nhà: lan rừng, linh sam... giá mềm

Do điều kiện chỗ ở thay đổi + không có nhiều thời gian chăm sóc nên em cần thanh lí bớt một số cây với giá mềm cho anh em về dưỡng tiếp. Cây 1: Lan U lồi ( đang hoa như hình ) Chậu này gồm 3 bụi nhỏ, hoa có 2 loại khác nhau luôn nhen, đang ra cây con. Giá chia lại là 150k Cây 2: Bụi quế nguyên bản . Gồm 1 mẹ và 2 con . Vì mới trồng nên lá chưa được thẳng nhen Bụi quế giá 120k Cây 3: Chậu Lụa Vàng . Tình trạng đang nhảy cây con + một ít chồi hoa. Chậu này giá 150k Cây 4: Cụ Linh Sam mình hạc xươn
Same post at gia24.com: Thanh lí một vài cây vườn nhà: lan rừng, linh sam... giá mềm

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home