mua-re

Wednesday, January 16, 2013

Dịch Vụ Bảo hiểm xe máy, bảo hiểm ô tô

bảo hiểm PJICO (Phí bảo hiểm được www.baohiemgiare.vn hỗ trợ giá) BẢO HIỂM XE MÔ TÔ, XE MÁY Loại 1 năm: * 66.000 VND hỗ trợ giá còn 34.000 Đ ( Bảo hiểm TNDS Bắt Buộc) * 86.000 VND hỗ trợ giá còn 44.000 Đ ( Bảo hiểm TNDS Bắt Buộc + Tự Nguyện Người ngồi trên xe) Loại 2 năm: *132.000 VND hỗ trợ giá còn 64.000 Đ (Bảo hiểm TNDS Bắt Buộc) *172.000 VND hỗ trợ giá còn 84.000 Đ (Bảo hiểm TNDS Bắt Buộc + Tự Nguyện Người ngồi trên xe) BẢO HIỂM XE Ô TÔ + bảo hiểm ô tô trách nhiệm dân sự (TNDS) và
Same post at gia24.com: Dịch Vụ Bảo hiểm xe máy, bảo hiểm ô tô

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home