mua-re

Saturday, December 8, 2012

Vương Hồng Sển - Hiếu cổ đặc san

Hiện nay tôi có 1 số bản photo 10 cuốn sách dành cho những người đam mê và sưu tầm cổ vật,
đó là:
1. "Cuốn sổ tay của người chơi cổ ngoạn" – Vương Hồng Sển, nhà xuất bản Mỹ Thuật 1994.
Cuốn sách này nói về những kinh nghiệm chơi và cách mua đồ của cụ VHS, thời gian , hoàn cảnh
và giá 1 số món đồ của nhà sưu tập VHS...
2. "Khảo về đồ sứ men lam Huế" - Vương Hồng Sển, nhà xuất bản Mỹ Thuật 1994.
Cuốn sách Đồ sứ men lam Huế của cụ VHS, thú c
Same post at gia24.com: Vương Hồng Sển - Hiếu cổ đặc san

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home