mua-re

Wednesday, December 26, 2012

Sách hướng dẫn đan và móc len mã số 1099

Phóng lớn Bộ VCD hướng dẫn Đan và Móc len – Từ cơ bản đến nâng cao - Trọn bộ: 18 VCD - Nội dung: Bộ VCD hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao, cả đan len và móc len. Phần cơ bản: hướng dẫn từ cách cầm que đan, cây móc... đến những mũi đầu tiên như mũi đơn, mũi kép... hướng dẫn làm các mẫu hoa văn, đường viền, bông hoa.... cho đến những phần cơ bản nhất của bộ môn. Phần nâng cao: hướng dẫn đầy đủ, bài giảng đơn giản, dễ hiểu gồm các kiểu bông hoa, hình thú như con bướm, con gấu, thú nhồi bông khác
Same post at gia24.com: Sách hướng dẫn đan và móc len mã số 1099

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home