mua-re

Wednesday, December 5, 2012

Băng keo trong/đục gia re

Băng keo các loại :băng keo 80y đủ 4.8F giá 8,000 đ cuộn ,bang keo 100y giá 9500 đ .băng keo
giấy 1.2F, giá 2500 cuộn 2,4F giá 5000 cuộn. băng keo simili 3,6 giá 6500, 4,8 giá 8500 cuộn
.băng keo xốp 2 mặt 2.4 F giá 8000 . 4.8 giá F giá 18,900.băng keo văn phòng 1.8cm cuộn
1,200.băng keo 2 mặt 1,2F cuộn 2,000. Băng keo 2,4F giá 3000 ,băng keo 4,8 F cuộn 6000.
CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM Á ĐÔNG
461 Vườn Lài - Phú Thọ Hoà - Tân Phú
Tel:
Same post at gia24.com: Băng keo trong/đục gia re

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home