mua-re

Tuesday, December 11, 2012

Đăng bố cáo giải thể

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG BÁO THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH NHẬN ĐĂNG BỐ CÁO THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT. BÁO PHÁT HÀNH TOÀN QUỐC! (Đăng trên báo giấy - Giao báo tận nơi - Nhận đăng toàn quốc) 318.000đ/3 kỳ liên tiếp – Hotline: 0947.6469.88 Truy cập website: http://bocaocongty.com.vn để biết thêm chi tiết Hướng dẫn đăng bố cáo: 1. Gửi các thông tin sau cho Phòng Quảng cáo – Báo Thị Trường Giao Dịch qua địa chỉ Email: thitruonggiaodich88@gmail.com: A – Thông tin đăng bố cáo: (Đánh máy, phông chữ " Times N
Same post at gia24.com: Đăng bố cáo giải thể

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home