mua-re

Thursday, November 15, 2012

Lioa cũ dây đồng 100% bán đây

1kw dải 150v - 250 400k 3kw dải 150v - 250 1000k (rất nặng nhé) ai cần liên hệ với mình same post atLioa cũ dây đồng 100% bán đây [1] [1] http://www.gia24.com/node/160530

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home