mua-re

Monday, November 26, 2012

(HN) Zippo Venetian đồng 1975 và Nhật 1992
Venitian tình trạng 95% , ruôt Gold Filled ( Độc khó kiếm ). Năm 74 mới bắt đầu SX Venetian , mà con này lại là đồng 75 nhé các bác

Zippo lính Nhật chủ
Same post at gia24.com: (HN) Zippo Venetian đồng 1975 và Nhật 1992

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home