mua-re

Saturday, November 24, 2012

Bán 2 cái xác ps3 cec12 or GBA sp

Như tiêu đề,máy đang bị lỗi màn hình đen ngòm 1 lúc rùi nháy đỏ,pk ko hdd,dây nguồn,dây av,1 tay theo máy,giá 600k.

Con máy gba sp bị nước mưa nhỏ vào màn lên cháy màn,pk pin xạc,1 băng theo máy,xạc zin theo máy,giá 150k. thank.

Same post at gia24.com: Bán 2 cái xác ps3 cec12 or GBA sp

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home